Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Tuinarchitect Geert Merlevede, gevestigd te Hospitaalstraat 27a, 8908 Vlamertinge (België) en ingeschreven onder nummer BE704.417.562.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

Tuinarchitect Geert Merlevede brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Tuinarchitect Geert Merlevede behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Tuinarchitect Geert Merlevede garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Tuinarchitect Geert Merlevede zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Tuinarchitect Geert Merlevede de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Tuinarchitect Geert Merlevede heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Tuinarchitect Geert Merlevede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Tuinarchitect Geert Merlevede verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinarchitect Geert Merlevede.

Gegevensprivacy

 Raadpleeg onze privacyverklaring. 

Aansprakelijkheid

Tuinarchitect Geert Merlevede kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Tuinarchitect Geert Merlevede kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.